به قول حلاج : » معراج مردان سر دار است … »

 

Advertisements