کارم شده هرشب دو سه بار مرغ دریایی ببینم و تحسین کنم خودش و خالقشو، بعد هم چندبار یه ریمیکس رقص. قشنگ خودمو میتونیم اون شیری که یالش ریخته و چیزی به انقراضش نمونده تصور کنم یا حتی اون بز کوهی که در انتظار انقراض نشسته.

Advertisements