من به شخصه سال 97 را سال سگ  نام گذاری میکنم.

Advertisements