بعد از ده سال، یه کار نصفه مونده رو  بالاخره کردم.

Advertisements