هیچکس روزه نیست ولی ما بعد اذان شام میخوریم، اخه یهو یکی میاد زشته.

تو کل زندگیم تاحالا نشده یه نفر سر زده بیاد خونه ما.

Advertisements