صد دفه درمورد تاثیر محیط بر ادمیزاد نوشتم و پاک کردم و نشد و پاک شد و این صحبتا، داستان اینه که تو یه محیط قرار میگیری، بعد اون محیط میتونه یه علاقه یه رفتار یا یه فکر کاملا فراموش شده تو یه گوشه ای از ذهن و روانت بیدار کنه و بیاره جلو چشمت و کاملا دیوانه وار بهت هیجان و انگیزه بده که بری سمتش. خودمم پشمام ریخته، ادم میترسه از این همه تاثیر.