اون بچهه که تو مدرس خواب بود، الان بیدار شده.

Advertisements