این همه ناله‌های من، نیست ز من همه از اوست

Advertisements