چیزی که امشب یاد گرفتم خرد متعارف هستش،عامل اصلی همه حسرتهای زندگیمون و دیواری که خودمون دور مغزمون کشیدیم.

 

 

Advertisements