از صبح تو فکرم اینه که یه سوت نجات بخرم، شاید یه نفر پیدا شد.

Advertisements