جا داره این توییت هم باز خوانی کنیم که لال از دنیا نرفته باشم،

«امید، این امید خوار همتونو میگاد. ببینید کِی گفتم»

حالا هی امید امید کنید و بذر بکارید.

و من الله توفیق

Advertisements