وضع الان محسن نامجو میبینم، قشنگ به دریوزگی افتادنُ حس می‌کنم.

Advertisements