در کوچه میدوید،

سیگار می‌کشید.

پیوسته و شدید،

سیگار می‌کشید.

 

Advertisements