وقتی شهرام شب‌پره میخواد تا جایی که خرش میره فرار کنه، دیگه ببین روزگار چی داره به سر ما میاره.

 

Advertisements