یا امام زمان، اقا جان، نمیخواد دیگه بیای، کار از کار گذشت، میخوای بیای بشینی مرغ سحر گوگوشُ گوش کنی؟ یا امیرتتلو برات بخونه اقا کمک کن ؟ نیا قربونت برم  بزار بحال خودمون بمیریم راحت شیم.

پ.ن: البته هیچ چیز غم انگیزتر از اون نبود که شهره واسه امام رضا خونده بود.