من هنوز به منا فکر میکنم اشک تو چشام جمع میشه، واسه خودشون نه، واسه خانواده‌هاشون.

 

Advertisements