اونایی که از قرمه سبزی خوششون میاد مگه خجالت کشیدن که منی که از ممد اصفهانی خوشم میاد خجالت بکشم؟

Advertisements