یه مرضی هم هست، هرچیز خوبی که میبینم لینکشُ میفرستم واسه این و اون، اینم باید ترک کنم.

 

Advertisements