بعد از نیوتن خیلی از آتیشا هم از گور این برنولی گور به گور شده میاد، تو همه جای علم انگشت فرو کردن پفیوزا.

Advertisements