مثل کبک سرمُ کردم زیر برف. هنوز تو دنیای من مثلا موش بشو و جوجو شو و این چیزا مسخره اس و پیش خودم میخندم بهش. من حتی تو مخیله‌ام خطور نمیکرد یه روزیُ ببینم که واسه اعضا و جوارح هم اسم بزارن و تو جمع به هم بگن. کاش برمیگشتیم به مواضع امام.

 

Advertisements