فردا میرن هتل با نماینده‌ها، اونوقت من باید برم شهرک تن فروشی کنم تا مجوز بگیرم.

 

Advertisements