احساس کردم دارم یه لاس ریزی میزنم، نمیدونم، حتی لاس زدن هم یادم رفته، پناه می‌بریم بر خدا از شر . . .

Advertisements