دولت تدبیر و امید باید یه فکری به حال کمانچه بکنه، یه ساز با این حجم اندوه و ویرانگری اصلا منطقی نیست.

Advertisements