خدارو شکر از ما گذشته وگرنه با اول این اهنگ سالار عقیلی میشه سالها گریه کرد.

 

Advertisements