عصبانی نیستم، دو روزه دارم خودمون میخورم.

 

Advertisements