اقا اخر فایت کلاب یارو خودکشی کرد؟ اصلا مغزم جوابگوی این سوالا نیس، حتی قادر به پاسخگویی به هیچی اقا، ادم ضایع میشه دیگه یه موقع‌هایی، همین دیگه.

Advertisements