دیگه وقتی ساسی مانکن با اون عقبه‌ی درخشانش میاد میگه Love No Tnx، از من و شمای امی چه انتظاری میشه داشت؟

Advertisements