پنج شنبه برگشتنی یه جوری تصادف نکردم که تا همین الان فک میکنم تصادف کردم.

 

Advertisements