صندلی پشتی راننده تو اتوبوس، سرت و بزاری رو شیشه، چشات و ببندی، پارک وی که اخر خطش باشه بیان صدات کنن دیگه پا نشی.

 

Advertisements