مرگ بر قهوه، مرگ بر ادا، من اگه به قدرت برسم اولین کاری که میکنم دستور میدم هرچی قهوه جوش هست و اتیش بزنن.

 

Advertisements