یه مرضی هم هست، یه چیزی میوفته تو ذهنت، یه جمله ، یه فکر ، هی تکرارش میکنی، هی تکرارش میکنی، یه روز دو روز، چند روز ، روزگارتٌ میگاد، خسته‌ات میکنه، میندازتت.هیچی دیگه همین، گفتم که گفته باشم