حقیقت اینه هرچی که میخواست بشه، تا الان باید میشده، هر کاری که میخواستیم، تا الان باید میکردیم، الان دیگه باید بیرون کشید از این ورطه رخت خویش.