خب اینم از لپ تاپ ، باز هم تمرین میکنیم با نداشته‌هامون کنار بیایم.