دلم واسه میدون ازادی تنگ شده بود، بوی خوب تهران ُ از میدون ازادی میشه حس کرد، لامصب انگار گوشه گوشه پیاده روهاش شاشیدن، عجب بوی عجیبی، الان تازه می‌فهمیدم اقا شب‌پره اهنگ دیار ُ با چه حسی خونده.

Advertisements