» کوچولو میخواد بخوابه ، کوچولو تو رختخوابه ، گاهی کر و کر میخنده ، گاهی چشماشو میبنده ، اما هنوز بیداره ، هنوز چشم انتظاره ، منتظره باباش بیاد ، کوچولو حالا باباشُ میخواد.»*

» فرزند چند روزه شما هم پیام های تبریک تمام دنیا را شنید جز پیام تبریک پدرجان عزیزش را. » **

»  . . . رفتی و زنت منتظر نو قدمی بود ، . . . » ***

«. . . اینک پسری از تو یتیم است در اینجا، در حسرت یک شب که پدر داشته باشد. . . » ***

 

*

**

***