زیر عکس یارو نوشتن جون میده شالاپ شالاپ بزنی در باسنش، بعد بالای پیجشون هم نوشتن اگه عکستون بدون هماهنگی گذاشتیم اطلاع بدین، یعنی به اون بدبخت اطلاع داده بودن باسنش جون میده واسه چه کاری؟ پفیوزا برین باباتون ُ مسخره کنین با این ادا درستکاریتون.

 

Advertisements