راهیان نور به درد نمیخوره، اردو جهادی باید باشه یه چندروز بری ناکجا اباد بیل بزنی خالی شی.

 

Advertisements