اقا یه کامنتی الان واسه یکی گذاشتیم، خودمون نشستیم به حال خودمون زار زدیم.

 

Advertisements