کاشکی امشب بجا تبریز، تو ترمینال داد بزنن سوریه ، جهاد فی سبیل الله، سوریه یه نفر، بعد من بلیط تبریزمُ بندازم دور، با همین یه دست لباس و این یه مشت کاغذ برم سوریه.

اصلا من مرد جنگم، یه فرصت میخوام اون ننگ یک عمر نجنگیدن و شکست خوردنمُ جبران کنم، فقط فرصت.

 

 

Advertisements