شاید از اینکه یه انسانی که سر کار نمیره، دانشگاهش تموم شده، راحت و فارغ از همه چی میتونه باشه و 9 صب بیدار باشه ، بشه گذشت، ولی واقعا چه فرایندی باعث میشه که یه انسان سالم ساعت 9 صب بره تو سایتا ساعت ببینه و قیمتشونُ حساب کنه و ساعت انتخاب کنه جای بحث داره. اصلا چطوری ساعت 9 صب به ذهن یه ادم میرسه بره ساعت سرچ کنه؟ بابا پورن هم که میگن ساعت نداره ولی کسی 9 صب نمیشینه ببینه، بعد 9 صب ساعت سرچ کنی؟ ساعت نه هزار دلاری با بند چرمی؟