تو گیربکسا یه قطعه ای هست اصلاحا بهش میگن دنده برنجی، دنده ها که میخوان با هم درگیر شن اول دنده برنجی درگیر میشه بعد دنده ها که سرعتشون یکی شه ، بعد این دنده برنجیا جزو قطعات مصرفی حساب میشن، به مرور ساییده میشن که میگن دنده برنجی کچل کرده، دنده برنجیا که کچل میکنن وقتی دنده جا میزنی تا بیای حرکت کنی دنده میپره بیرون، معمولا هم دنده یک و دو برنجی کچل میکنن، دنده های شروع به حرکت، حالا انگار ما هم برنجی کچل کردیم، تا میای شروع کنی دنده میپره بیرون.

 

Advertisements