متاسفانه مشکل اینجاست که از سر ادم نمیوفته دری وری نوشتن.

 

پ.ن:  یکبار دگر خانه ات آباد بگو سیب.

Advertisements