یکی هم هست دو روزه داره مزاحم میشه، یه دوستی پاک و با صداقت میخواد، بدور از رابطه جنسی و دروغ، همه چیزشُ هم میخواد واسه شوهرش بزاره، این دیگه کدوم بی‌پدر مادریه خدا میدونه.