استانداردش اینه که 5 شنبه صوتُ بکشن.

 

Advertisements