حرف دادن شد اینم بگم ، یه تیکه از بوی پیراهن یوسف دانلود کردم،

اونجاش که علی نصیریان میره دنبال نیکی کریمی تو فرودگاه که ببرتش لب مرز،

همونجاش که علی نصیریان میگه باورم نمی‌کنی،

بعد سوار تاکسی وارد تونل میشن ،

بعد اهنگ تونل ، صدای قطار، جیغ نیکی کریمی تو تونل، صدا دف

واقعا دلم میخواد برم بدم !