امروز قرار بود برم دنبال کار ، یه خورده خواب موندم ، حالا یه روز دیگه .