تنها دلیلی که سیگار نمی‌کشم می‌ترسم یه افسوس به بقیه افسوس‌های زندگیم اضافه شه ،

افسوس اینکه چرا این همه سال  نکشیدم.

 

Advertisements