اینکه سیستم دانشگاه ازاد با دانشجو مثل جنده رفتار می‌کنه ، تقصیر خود دانشجوهاس.

 

Advertisements