انقد که تو خونه موندم یه بارم که می‌رم بیرون همه چی برام جدیده

کلی خاطره می‌اد تو ذهنم که اگه کسی باهام باشه باید تعریف کنم براش

کلا خیلی مسخره اس

 

 

Advertisements