کلا ادمی هستم که دوستان و اشنایان تا وقتی که گندی نزده باشن هیچ کاری باهام ندارن

معمولا هم گندشون و جمع می کنم

ولی همیشه ی خدا این وسط به ضرر من تموم می شه

الان هم پسر خالم گند بالا اورده این وقت شب ما باید جمعش کنیم

با اینکه همیشه هم ضرر کردم دلم نمی اد بگم به من چه

بدبختیه داریم

Advertisements